Általános szerződési feltételek

Kategóriák
 
 
 
 
 

Általános szerződési feltételek a SELOS mágnesek internetes oldalon történő vásárláshoz

 
az üzemeltető és a vásárló (eladó és a vevő ) közötti üzleti feltételek megállapításáról  (a továbbiakban: ÁSZF)
 
 
1. A www.magnesek.hu online áruház üzemeltetője (eladó): SELOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 16A, Trenčín, 911 05, Szlovákia
 
2. Az online áruház vásárlója (vevője) bármely természetes vagy jogi személy, aki áru (termék/ek) vagy szolgáltatás/ok megrendelésével elektronikus nyomtatványt küld el.
 
3. Egyéni - nem vállalkozóként történő - megrendeléskor kérjük, adja meg nevét, vezetéknevét, címét, ahová az árut szállítani kell, telefonszámát és e-mail címét. Ha jogi személyként (vállalkozásként vagy vállalkozóként) vásárol megrendelésekor, akkor adja meg a vállalkozása nevét, az áfa-azonosítót, az adószám-azonosítót és a számlázási címet is, ha ez eltér a szállítási címetől.
 
4. A megrendelés üzemeltető általi elfogadása és a beszerzési szerződés megkötése a helyes és teljesen kitöltött megrendelés elektronikus úton (e-mailben) az üzemeltető általi megerősítésén alapul, az üzemeltető fenntartja a jogot a megrendelt áruk további javítására és nem garantálja az áru árát, amelyet a megrendelés megküldésekor a weboldalon közölnek, (mivel ez a kérdéses áruk szállítási árainak változásától függ). Miután a megrendelést elküldték a megadott e-mailre, elküldjük a megrendelés beérkezésének visszaigazolását és a megrendelés állapotával kapcsolatos későbbi információkat (pl. A megrendelést feldolgozták, az árukat elküldték, az áruk jelenleg elfogytak stb.). A regisztrált vásárló online bejelentkezés után online módban ellenőrizheti a megrendelést az internetes áruház weboldalán.
 
5. Az adásvételi szerződés teljesítésének helye a Vásárló elektronikus megrendelőlapon meghatározott székhelye (lakóhelye) vagy üzleti helye. Az árukat az üzemeltető harmadik felek szolgáltatásaival szállítja (szerződéses fuvarozó, futárszolgálat), vagy az üzemeltető az árut saját eszközeivel szállítja, vagy a vásárlóval kötött megállapodás alapján az áru készen áll az átadásra. Az áruk kézbesítése azáltal történik, hogy átadják az vevőnek, vagy átadják az árut a szerződő fuvarozónak. Az áruk tulajdonjoga a vevő felé történő átadása útján történik, az áru teljes megrendeléskor történő megfizetésének a feltételeként. A tulajdonjogok átruházásáig az üzemeltetőtől a vásárlóval szemben az ügyfél az áruk letétkezelőjének minden kötelezettségét viseli, és köteles az árut és szolgáltatást saját költségén biztonságosan tárolni, és megjelölni úgy, hogy azonosíthatóak legyenek az üzemeltető áruként.
 
6. A Szolgáltató az elektronikus megrendelőlap kézhezvétele után az üzemeltető weboldalán megadott szállítási határidőn belül az árut a lehető leghamarabb szállítja a vevőnek. A vevő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási határidők (szállítási idők) csak tájékoztató jellegűek. A Vásárló vállalja a szállítási határidő meghosszabbítását, ha a megrendelt áruk gyártása vagy egyéb körülmények azt megkövetelik. Ha az Üzemeltető nem képes az összes megrendelt árut a vevőnek a megbeszélt időn belül kiszállítani, akkor a lehető leghamarabb értesíti a vevőt erről a helyzetről, és értesíti a megrendelt áruk kiszállításának várható időpontjáról, vagy javasolja a csereáruk szállítását. Abban az esetben, ha a vevő nem szabványos méretű vagy 30 kg-nál nehezebb árut rendel, az üzemeltetőnek külön kell megállapodnia a fizetési és szállítási feltételekről az ügyféllel.
 
7. Ha az árut a szerződő fuvarozó szállítja, a vásárló feljogosítja az üzemeltetőt, hogy az ajánlattevőnek megadja az áruk szállításához szükséges személyes adatokat (név / cégnév, cím, telefon).
 
8. Az áru átvétele után a vevő megkapja az áru szállítólevelét, amely szintén igazolja az áru kifizetését kézbesítéskor készpénz esetén. Az áruk átvétele az áruk írásbeli megrendelése is. Az üzemeltető legkésőbb az áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül megküldi a vevő részére a hivatalos számlát, amely tartalmazza az Áfa összegét is.
 
9. Abban az esetben, ha a vevő nem fizet és nem veszi át a megrendelt árut a szállításkori áruk káros helyzetéből (a szállítmányt kézbesítés nélkül, az üzemeltető hibája nélkül pl. Pl. ) értelmében az üzemeltető szerződéses büntetéssel sújtható kötelezettség megsértése miatt kártérítést kérhet. Ebben az esetben a szerződéses büntetést a fizetett postaköltség minimumának, és a megrendelés teljes árának legfeljebb 50% -ában kell megállapítani. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek nem vették át a megrendelését, e-mailben üzenetet küldenek, amelyben információt kérnek arról, hogy mit kell tennie a megrendelésével kapcsolatban. Az Ügyfél az üzenet elküldésétől számított 7 napos határidőn belül válaszol erre a kérésre. Ha a megrendelő fél ilyen á tnem vett küldemény újbóli feladását kéri, az üzemeltető egy második kezelési díjat és egy érvényes árlista szerinti postai költséget számít fel a szállítmány teljes árához. A visszaérkezett küldemény újraküldése csak előleg befizetése után lehetséges. Ha az ügyfél a megadott időn belül nem válaszol a szolgáltató kérésére, akkor a megrendelést az üzemeltető visszavonja.
 
10. A vevő magánszemélyként (nem vállalkozóként) az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a vevő felveszi a kapcsolatot a szolgáltatóval, és írásbeli értesítést (nem elektronikus kommunikációs eszközön keresztül) küld el neki a visszavonásról, a megrendelés számával, a vásárlás dátumával és a számlaszámmal, vagy a pénzügyi elszámolás pontos címével. Az átvételkor eredeti állapotban vásárolt árukat (ideértve a dokumentációt, a kiegészítőket stb.) az ügyfél saját költségén, a vásárlás eredeti igazolásával együtt visszaküldi az üzemeltető címére (de nem utánvéttel). A vevőnek nincs joga elállni a szerződéstől, ha az árut személyesen vásárolták és személyesen vették át az üzemeltetőtől. A Szolgáltató vállalja, hogy a vonatkozó árukért fizetett árat a visszaküldött áruk kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül visszatéríti a vevőnek az áruk fizetésénél alkalmazott módon, kivéve, ha az Ügyfél másként kéri. Ha a visszaküldött áru sérült, használt, elhasználódott vagy hiányos, akkor az üzemeltető visszatérítheti az ügyfélnek a vételárat, amelyet a szóban forgó áruk sérülésének vagy kopásának értékével csökkentett min. az áruk teljes árának 1% -a (a polgári törvénykönyv 457. szakaszának vonatkozó rendelkezéseivel összhangban).
 
11. A vevő nem vonhatja vissza a szolgáltatás nyújtására vonatkozó vásárlási szerződést, ha a szolgáltatást az ügyfél hozzájárulásával kezdték nyújtani az elállási időszak lejárta előtt, illetve olyan áruk esetében, amelyeket tulajdonságaik miatt nem lehet visszaküldeni (pl. higiéniai okokból), vagy romlandó áruk esetében.
 
12. Az üzemeltető fenntartja a jogot az árak megváltoztatására. Az ár a megrendelés megerősítéséről szóló e-mailben megadottak szerint érvényes. Az ár nem tartalmazza a tanácsadást, a szállítást vagy egyéb költségeket, kivéve, ha a termékleírás tartalmazza. Az áruk ára az érvényes árlista szerint kerül meghatározásra. Az áruk kedvezményes árait egyértelműen jelöljük (például "akció" vagy "kedvezmény"). A kedvezményes árak addig érvényesek, amíg a készletek elfogynak, vagy a kedvezményes ár időtartamára.
 
13. Abban az esetben, ha a vásárló jelenleg külföldön tartózkodik, vagy lakik, az üzemeltető a fizetési és szállítási feltételeket az ügyféllel egyezteti. A megrendelés Cseh Köztársaságba történő kézbesítésekor az ügyfél fizet az áruk és a szállítás árát futárszolgálattal CZK-konverzióban a Szlovák Nemzeti Bank aktuális árfolyamának megfelelően (www.nbs.sk).
 
14. A jótállási feltételeket a Panaszkezelési eljárás szabályozza.
 
15. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az áru kézbesítéséért, amelyet a kézbesítő üzemeltetője (posta, futár), vagy az Ügyfél helytelen címének megadása okozta. A vevő köteles alaposan megvizsgálni az árut, miután kézhez vette a szállítótól és aláírásával igazolja az áruk átvételét kézbesítéskor. Ha a küldemény láthatóan sérült vagy megsemmisült, az ügyfél köteles azonnal kapcsolatba lépni az üzemeltetővel anélkül, hogy a szállítmányt átvenné. Az áruk kézbesítésének esetleges elmulasztása miatt az áruk kézbesítése vagy az áruknak a kézbesítés által okozott károsodásait ilyen esetekben közvetlenül a kézbesítésnél kell megtenni. Az áruk szállítás által okozott mechanikai sérüléseivel kapcsolatos igényeket, amelyeket a szállító nem erősített meg, az üzemeltető nem fogadja el indokoltként, és az ilyen igény teljesítését a vevőnek nem nyújtják be.
 
16. Az összes elektronikus úton beérkezett online megrendelés, vételi szerződés megkötésére irányuló javaslatnak tekintendő és nem tekinthető kötelező érvényűnek. Az ügyfélnek joga van bármilyen ok nélkül, bármikor, az áru e-mailben vagy telefonon történő megerősítése előtt visszavonni. Az üzemeltetőnek joga van visszavonni a megrendelést, ha az árut vis maior miatt nem szállítják, a gyártás leállítása, az eladott, vagy az e-üzletben megadott áron történő kiszállítás lehetetlensége miatt. Az üzemeltető köteles biztosítani a csereáruk kiszállításának lehetőségét. Az ügyfélnek joga van megtagadni a csereáru szállítását és az áru megrendelésétől való elállást. A vételár vagy annak részének megfizetése esetén a megrendelés visszavonása esetén a pénzeszközök 15 naptári napon belül visszatérítésre kerülnek az ügyfélnek, ugyanolyan módon, mint amelyet az áruk kifizetésére használtak, kivéve, ha az ügyfél másként kéri.
 
17. A vevő kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy az Art. 7 bek. Törvény 1. cikke 428/2002 Coll. a személyes adatok védelméről, annak módosított változatában, hogy az adatkezelő személyes adatait - különösen a fentiekben említett és / vagy az adatkezelő tevékenységeihez szükséges - feldolgozza és tárolja, és az összes információs rendszerében feldolgozza. A vevő határozatlan időre adja meg az Üzemeltetőnek ezt a hozzájárulást. Az Ügyfél bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását írásban (e-mailben, levélküldés útján) vagy telefonon, amely alapján az Üzemeltető törli személyes adatait az adatbázisából. A regisztrált vevő a személyes adatokat közvetlenül online módban frissítheti az online áruház weboldalán a bejelentkezés után.
 
18. A megrendelés elküldése vagy regisztráció után az ügyfél jelentéseket kaphat az eladó árukínálatáról, rendezvényeiről és szolgáltatásairól. Az ügyfél bármikor visszavonhatja a hírlevelek küldését az e-mailekben található link segítségével, amelyet neki küldenek.
 
19. Az üzleti kapcsolatokra (valamint az ebből adódó esetleges egyéb jogviszonyokra) olyan természetes személyekkel, akik üzleti tevékenységük keretében nem járnak az ezen ÁSZF szerinti üzleti szerződések megkötésekor, különös szabályok vonatkoznak, különös tekintettel a Ptk. Általános rendelkezéseire. Törvény Sz. Törvény a fogyasztók védelméről az ajtó-házba történő és a postai úton történő értékesítésben, 250/2007 a fogyasztóvédelemről.
 
20. A Vevő és az Üzemeltető megállapodtak abban, hogy teljes mértékben elismerik a kommunikáció elektronikus formáját, különösen az elektronikus levél és az internetes hálózat útján, amely érvényes és mindkét fél számára kötelező érvényű. Az elektronikus kommunikáció nem elfogadható a vételi szerződés elállása esetén.
 
21. A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta ezeket az ÁSZF-t, és teljes mértékben egyetért velük. A jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseitől eltérve az Üzemeltető nem felel az Ügyféllel a veszteségért, a lehetőségek elvesztéséért vagy más közvetett vagy következményes veszteségért gondatlanság, az adásvételi szerződés megszegése vagy más módon. Ha ezen GBTC rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulnak a Szlovák Köztársaság illetékes hatóságai számára, a GBTC egyéb rendelkezéseinek érvényessége és végrehajthatósága, valamint a GBTC vonatkozó rendelkezéseinek fennmaradása nem érinti.
 
22. A GBC az üzemeltető honlapján az elektronikus megrendelőlap elküldésének napján szereplő megfogalmazásban alkalmazandó, kivéve, ha a két fél kifejezetten másként állapodik meg.
 
23. A FUNDY fizetési átjáró egy egyszerű és biztonságos online fizetési módszer. Az Alap fizetési kapuját a Nemzeti Bank felügyeli / FCA UK engedélyszám, No. 900705 /. Miután kiválasztotta a fizetési lehetőséget, átirányítja Önt a bank oldalára. Kártyás fizetéskor be kell írnia hitelkártya-adatait. Fizetését néhány perc alatt jóváírjuk. Így fizethet hitelkártyával az interneten vagy gyors online banki átutalással. Ez a fizetési mód ingyenes.
További információ megtalálható weboldalunkon: https://fondy.eu/sk/
Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk: slovakia@fondy.eu
 
 
Az Üzemeltető fenntartja a jogot ezen ÁSZF megváltoztatására. Az ÁSZF írásbeli értesítésének kötelezettsége az üzlet weboldalán történő feltüntetésével teljesül.
 
Ezek az ÁSZF-ek 2019. január 1-jétől érvényesek, és teljes mértékben felváltják az előző ÁSZF-et. Az üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió